دفتر نشریات علمی دانشگاه فعالیت خود را در سال 1362 با چاپ نشریه علمی پژوهشی استقلال و با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های اساتید و محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان شروع کرده است. اکنون حدود 11 نشریه فارسی و انگلیسی با مجوز علمی-پژوهشی به صورت فصلنامه چاپ می‌گردد.

نام نشریه

مدیر مسئول

سردبیر

کارشناس

ایمیل نشریه

اکولوژی کاربردی

 

 

 

 

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

 

 

 

 

پژوهش فیزیک

 

 

 

 

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی

 

 

 

 

روش های عددی در مهندسی

 

 

 

 

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 

علوم و فنون کشت های گلخانه ای

 

 

 

 

مواد پیشرفته در مهندسی

 

 

 

 

Electronic Journal of Applied Fluide Mechanics

 

 

 

 

International Journal of Iron & Steel Society of Iran