كارگاه آموزشي آشنايي با سرقت ادبي در تاريخ 97/2/26 ساعت 10 الي 12 در سالن مفاخر دانشگاه برگزار مي گردد
 
 
 
 
اسامي نهايي شركت كنندگان
نام                 نام خانوادگي

جواد                  ابراهیمی
فريناز                ابراهيميان
زهره سادات         احمدی
محمدحمید            ازادی
فاطمه                 اسلامی
سعید                  اسمعیل اوغلی
سید علیرضا         اشرف نیا
محمد علی           اصغرزاده
هما                   اعتمادی نسب
محمد                 الحوشان
محمد                 امیرمحمدی
نسیم                  اورنگی
اطهر                 آذری
سارا                  آقابابایی
فاطمه                 آقابیگی
رعنا                  باقری
محمدصابر           بای
مریم                  بت شکن
وجیهه                بهران وند
محمد                 بیگی زاده
رویا                  بینای مطلق
فرزاد                 پارسادوست
محمدرضا            پاک منش
امیر مسعود          پروانیان
مرضیه               پشته شیرانی
نازنین                پورسخی
بهزاد                 پورعلی
اعظم                 ترکان
الهام                  توکل
نسرین                جعفری
محمد تقی            جعفری چرمهینی
محمد                 جعفری گلویک
محمد                 جمالی جزه
فرید                  حجاره حقیقی
ایمان                  حسن پور
ساناز                 حسن زاده
سارا                  حسنوند جوانمرد
احمد                  حسین پور
ساناز                 خادم القرانی
سعید                  خان باباپور
صدیقه                خان محمدی
محسن                خرازیهای اصفهانی
مهدی                 خراسانی
فرزاد                 خردجو
عاطفه                خندان
حسین                 خیری
بهاره                 دولتخواه
مژگان                دهقان نیری
سینا                   دهقانیان
النا                    دهنوی
سروش               رحیمی
وجیهه                رحیمی
محمدعلی            رستم پور
معصومه             رضايي
وحید                  رمضان زاده یزدی
علي                  رمضاني
سارا                  رنجبران
راهله                 روستازاده شیخ یوسفی
زهرا                 زارع زاده
نجمه                  زمانی
حمیدرضا            زمانی زاده
مظاهر                زماني
محسن                سبکتکین ریزی
محمد                 سعادت
فاطمه                 سعیدنیا
سروش               سعیدی پور
سدید                  سهامی
فیروزه               سیادت نسب
وجیهه                شاهرخ
حمید                  شریعتی
سعید                  شریفی مقدم بادی
الهام                  شریفیان
راضیه               شفیعی
فریبا                  شفیعی کویج
ریحانه                شکریان
آتنا                    شیبانی راد
مهرنوش             شیرانی
فاطمه                 صادقی
مائده                  صادقی
محمد                 صادقی
مریم                  صالحیان دستجردی
مصطفی              صداقت
مجید                  صدقی دهنوی
سروش               صفرزاده
کیوان                 صیدی نوره
منصوره              طباخان
مجید                  عابدی لنجی
سید فخرالدین        عالم
حامد                  عالی پور
سید مرتضی         عراقی
الهام                  علی دوست
مولود                 علی نقی
علی                  غلامی زالی
سارا                  فرمان بردار
ساقی                 فروحی
موسی                فرهادیان
حمید رضا           فرهنگ
ملیحه                 فولادی دورهانی
اعظم                 فیضی دهلقی
معصومه             قاسمی
سینا                   قائلیان
فرشاد                قریبی
رضا                  قیامت
سارا                  کاظمی
شهاب الدین          کاظمی
کاوش                کرمی
هادی                 کریمی
سجاد                 کریمی
شیوا                  کریمی
محمدرضا            کریمی
عارف                کریمی افشار
احد                   کشاورز فهلیانی
حمیده                 کشاورزی
عسل السادات        لولاکی
منصور               ماندگاری
زهرا                 متین
منیره                 محبی مقدم
حسن                 محرمی
محمدرضا            محمدحسنی
ندا                    محمدی
مجید                  محمدی
پیمان                  محمودی
ابوالفضل             مرادمند
سید رضا             مرتضوی
علیرضا              مرجوی
حسن                 مصطفایی
شیرین                معین
هادی                 مقدس دستجردی
حمیدرضا            مقدسی
مریم                  ملاوردی
محمد                 مهدی قلب
شهره                 میناپور
پریسا                 ناظمی اشنی
عارفه                نبوی
ماکان                 نوربخش
صفورا               واعظ
سارا سادات         ورادی اصفهانی
رامین                 هادی زاده
حمید                  یقینی
سمیه                  یگانه
مستوره               یوسفی
شیلا                  یوسفی