اعضاءرئيس مركز انتشارات دانشگاه
دکتر بهرام شريف‌نبي

تلفن: 33912509-031

فاکس: 33912626 - 031

ایمیل: sharifna@cc.iut.ac.irمعاون مركز انتشارات دانشگاه
دکتر لهراسب فرامرزی

تلفن: 33912796-031

فاکس: 33912626 - 031

ایمیل: lfaramarzi@cc.iut.ac.irعلوم آب و خاك
عليه نافذ (كارشناس)

علوم آب و خاك

تلفن: 33912793-031

ایمیل: jwss@of.iut.ac.ir

فاکس: 33912626-031بوم‌شناسي كاربردي - توليدوفرآوري محصولات زراعي و باغي
شقايق نصيري (كارشناس)

بوم‌شناسي کاربردی (روز فرد)

تلفن : 33912795-031

تولیدوفرآوری محصولات زراعی (زوج)

تلفن : 33912794-031

ایمیل: jcpp@of.iut.ac.ir

فاکس:33912626-031Journal of Applied Fluid Mechanics
شكيبا رستمي (كارشناس)

تلفن: 33915271-031

فاکس:33912626-031

ايميل: secretary@jafmonline.netمجله پژوهش فيزيك ايران
بهاره صادقي (كارشناس)

پژوهش فيزيك ايران

تلفن:33912878-031

ایمیل: ijpr@cc.iut.ac.ir

فاکس:33912626-031كارشناس و طراح كتاب
مرضيه خردمند

تلفن: 33912952-031

تلفن: 33912626-031

ايميل: nashr-typing@of.iut.ac.irمواد پیشرفته در مهندسی- روابط خاک و گیاه
فرحناز نصیری (کارشناس)

تلفن: 03133912877

تلفكس: 031333912626

ايميل: jame@of.iut.ac.irروش هاي عددي در مهندسي
محبوبه حقيقي (كارشناس)

تلفن: 33912877- 33912797

فاكس: 33912626-031

ايميل: ejgcst@of.iut.ac.irويراستار- نمايه سازي
فخريه شمسي (ويراستار)

تلفن: 33912510

فاكس: 33912626

ايميل: fakhrishamsi@yahoo.com