رفتن به محتوای اصلی
x

وبینار ارزیابی و رتبه بندي سال 1401 نشریات علمی

کمیسیون نشریات وزارت عتف، وبینار " ارزیابی و رتبه بندي سال 1401 نشریات علمی:  رویکردها و برنامه ها و شاخص ها " را با همکاري موسسه استنادي علوم و پایش علم و فناوري  ویژه سردبیران، مدیران مسئول و کارشناسان نشریات علمی در تاریخ سه شنبه 25 (ISC) بهمن 1401 از ساعت 10 الی 12:30 برگزار کرد.

تحت نظارت وف ایرانی