رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتي اصفهان فعالیت خود را در سال 1362 با چاپ نشریه علمی پژوهشی استقلال و با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های اساتید و محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان شروع کرده است. جهت مشاهده ادامه کلیک کنید .....

دکتر نفیسه پورجواد

مدیر کتابخانه و انتشارات
 • 031-33912509
 • npoorjavad@iut.ac.ir
منصوره طباخان اصفهانی

معاونت نشریات علمی
 • 031-33912796
 • 031-33912553
 • scientific-journals@of.iut.ac.ir
فاطمه آقایی

مسؤل دفتر کتابخانه و انتشارات
 • 031-33912509
 • فکس: 33912528(031)
فخریه شمسی

پژوهش فیزیک ایران
فرحناز نصیری

مواد پیشرفته در مهندسی - روابط خاک و گیاه - Journal of soil science society of iran
شقایق نصیری

بوم‌شناسي کاربردی - تولیدوفرآوری محصولات زراعی - روش های عددی در مهندسی
دکتر محمدرضا توکلی

Journal of Applied Fluid Mechanics
 • mrtavak@iut.ac.ir
دکتر پیمان صاحب سرا

ویراستار مجله پژوهش فيزيك ايران
 • sahebsara@iut.ac.ir
دکتر محمد حسن علامتساز

ویراستار مجله پژوهش فيزيك ايران
 • alamatsa@iut.ac.ir
دکتر محمد رضا مصدقی

ویراستار فارسی مجله روابط خاک و گیاه
 • mosaddeghi@iut.ac.ir
دکتر منصوره ملکیان

ویراستار انگلیسی مجله بوم شناسی کاربردی
 • mmalekian@iut.ac.ir
دکتر سید علیرضا موسوی

ویراستار فارسی مجله بوم شناسی کاربردی
 • sarmousavi@iut.ac.ir
دکتر آقا فخر میرلوحی

ویراستار انگلیسی روابط خاک و گیاه
 • mirlohi@iut.ac.ir
دکتر نیما نورمحمدی

ویراستار انگلیسی مجله روشهای عددی در مهندسی
 • noormohammadi@iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی