رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتي اصفهان فعالیت خود را در سال 1362 با چاپ نشریه علمی پژوهشی استقلال و با هدف انتشار نتایج پژوهش‌های اساتید و محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان شروع کرده است. جهت مشاهده ادامه کلیک کنید .....

دکتر بهرام شریف نبی

مدیریت نشریات علمی
 • 031-33913406
 • 031-33912509
 • sharifna@iut.ac.ir
دکتر لهراسب فرامرزی

معاونت نشریات علمی
 • 031-33915108
 • 031-33912796
 • lfaramarzi@iut.ac.ir
فاطمه آقایی

مسؤل دفتر نشریات علمی
 • 031-33912509
 • فکس: 33912528(031)
محبوبه حقیقی

روش هاي عددي در مهندسي
 • تلفن: 33912877-031
 • تلفن: 33912797-031
 • ejgcst@of.iut.ac.ir
فخریه شمسی

Journal of Soil Science Society of Iran
 • تلفن: 33912510
 • jsssi@of.iut.ac.ir
شکیبا رستمی

Journal of Applied Fluid Mechanics
 • تلفن: 33915271-031
 • secretary@jafmonline.net
بهاره صادقی

پژوهش فيزيك ايران
 • تلفن:33912878-031
 • ijpr@cc.iut.ac.ir
علیه نافذ

علوم آب و خاك
 • تلفن: 33912793-031
 • jwss@of.iut.ac.ir
فرحناز نصیری

مواد پیشرفته در مهندسی - روابط خاک و گیاه
 • تلفن: 33912877-031
 • jame@of.iut.ac.ir
شقایق نصیری

بوم‌شناسي کاربردی - تولیدوفرآوری محصولات زراعی
 • تلفن : 33912795-031
 • تلفن : 33912794-031
 • jcpp@of.iut.ac.ir
دکتر محمدرضا توکلی

Journal of Applied Fluid Mechanics
 • mrtavak@iut.ac.ir
دکتر پیمان صاحب سرا

ویراستار مجله پژوهش فيزيك ايران
 • sahebsara@iut.ac.ir
دکتر محمد حسن علامتساز

ویراستار مجله پژوهش فيزيك ايران
 • alamatsa@iut.ac.ir
دکتر محمد رضا مصدقی

ویراستار فارسی مجله روابط خاک و گیاه
 • mosaddeghi@iut.ac.ir
دکتر منصوره ملکیان

ویراستار انگلیسی مجله بوم شناسی کاربردی
 • mmalekian@iut.ac.ir
دکتر سید علیرضا موسوی

ویراستار فارسی مجله بوم شناسی کاربردی
 • sarmousavi@iut.ac.ir
دکتر آقا فخر میرلوحی

ویراستار انگلیسی روابط خاک و گیاه
 • mirlohi@iut.ac.ir
دکتر نیما نورمحمدی

ویراستار انگلیسی مجله روشهای عددی در مهندسی
 • noormohammadi@iut.ac.ir

تحت نظارت وف بومی