رفتن به محتوای اصلی
x

كليه مقالات به كمك يك نرم افزار پيشرفته با پشتيباني بيش از 10000 ديتابيس بررسي   مي گردد 

اساتيد محترم دانشگاه صنعتــــي اصفهــــان مي توانند مقالات انگليسي خود را قبل از ارسال به مجلات معتبر خارجي جهت بررسي و تعيين درصد انطباق به ايميل plagiarismchecking@of.iut.ac.ir ارسال فرمايند.

تحت نظارت وف ایرانی