رفتن به محتوای اصلی
x
نام
محبوبه
روش هاي عددي در مهندسي
اطلاعات تماس
تلفن: 33912877-031
تلفن: 33912778-031
ejgcst@of.iut.ac.ir
نوع فرد
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی